Illustration
bonbon - snoopje

HUIS- OF REISAPOTHEEK

travel.png

Een huis- of reisapotheek kan de plaats van een arts en/of apotheker niet innemen

Het is een must om steeds een aangepaste huis- of reisapotheek bij de hand te hebben om kleine kwaaltjes te verzorgen en/of te verlichten.

Vergeet toch niet dat in de regel uw arts en apotheker de gezondheidszorgbeoefenaars bij uitstek zijn om uw gezondheidsproblemen te beoordelen, u de juiste behandeling voor te schrijven en u bij de aflevering van geneesmiddelen persoonlijk advies te geven over het goed gebruik ervan.

Uw huis- of reisapotheek bevat geneesmiddelen die door uw arts zijn voorgeschreven en/of door uw apotheker werden aangeraden, naast een aantal verzorgingsproducten (bijvoorbeeld ontsmettingsmiddel, pleisters).

De huisapotheek

De huisapotheek is voor elk gezin verschillend en afhankelijk van de gezinssamenstelling en eventuele ziektes van de gezinsleden. Zo zal de apotheek van een gezin met kinderen er anders uitzien dan die van een oudere persoon. Wat zit er doorgaans in de huisapotheek?

 • Geneesmiddelen voor:
  • chronische aandoeningen (bijvoorbeeld hoge bloeddruk, diabetes),
  • acute aandoeningen (bijvoorbeeld griep, pijn),
  • andere gangbare kwaaltjes (bijvoorbeeld hoofdpijn, keelpijn, diarree, huidirritaties).
 • Verzorgingsproducten zoals pleisters en een thermometer.

De reisapotheek

De reisapotheek is eigenlijk een kopie van uw huisapotheek en bestaat uit uw gebruikelijke geneesmiddelen aangevuld met andere producten die afgestemd zijn op de bestemming en duur van uw reis.

Hieronder vindt u ter informatie een lijst met geneesmiddelen die u best meeneemt op reis. U kunt deze aanpassen volgens uw eigen noden en in overleg met uw arts en/of apotheker.

 • Wat u zeker moet meenemen:
  • uw gebruikelijke geneesmiddelen,
  • een koortswerend en pijnstillend geneesmiddel,
  • een ontsmettingsmiddel.
 • Volgens uw noden, bijvoorbeeld:
  • een geneesmiddel tegen maagzuur,
  • een middel tegen diarree,
  • een laxerend middel,
  • een geneesmiddel tegen misselijkheid en braken,
  • een geneesmiddel tegen reisziekte,
  • een oraal middel tegen allergie,
  • een jeukstillende crème of zalf om lokale reacties op insectenbeten te verzachten,
  • een zalf tegen brandwonden,
  • een ontstekingwerende crème of gel,
  • verzachtende/hydraterende of ontsmettende oogdruppels,
  • een middel tegen neusverstopping,
  • een geneesmiddel tegen keelpijn,
  • een antibioticum (bij risicobestemming, enkel op medisch voorschrift),
  • een preventief geneesmiddel tegen malaria (bij risicobestemming, enkel op medisch voorschrift),
  • een injecteerbare adrenalineoplossing (bij kans op anafylactische reactie in geval van allergie voor bijen- en wespengif, enkel op medisch voorschrift).
 • Verzorgingsproducten (bijvoorbeeld zonnebrandcrème, insectenwerend middel, klein materiaal, rehydratatiezakjes).

Reizen en vaccinatie

In sommige landen moet u een internationaal vaccinatieattest tegen bepaalde ziektes (bijvoorbeeld gele koorts) kunnen voorleggen.
Sommige ziekenhuizen beschikken over een gespecialiseerde dienst waar u terecht kunt voor de medische voorbereiding van uw reis (bijvoorbeeld vaccinaties, preventieve behandeling tegen malaria, voorschrift voor geneesmiddelen die nuttig zijn om mee te nemen).

Informeer hiernaar bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde (zie rubriek “meer informatie”).

Op reis: enkele tips

 • Neem uw gebruikelijke geneesmiddelen mee in voldoende hoeveelheid want:
  • een geneesmiddel dat in België verkocht wordt, is niet altijd beschikbaar in het buitenland;
  • een geneesmiddel dat in België verkocht wordt, is in het buitenland soms onder een andere naam beschikbaar;
  • een geneesmiddel dat in België verkocht wordt en een geneesmiddel dat in het buitenland onder dezelfde naam verkocht wordt, kunnen toch een andere samenstelling hebben;
  • bepaalde geneesmiddelen die in België zonder voorschrift verkrijgbaar zijn, zijn in het buitenland wel op medisch voorschrift;
  • een medisch voorschrift afgeleverd in België is niet altijd geldig in het buitenland.
 • Houd altijd een kopie van de bijsluiter van uw noodzakelijke geneesmiddelen bij u. Zo kunt u de plaatselijke arts en/of apotheker informatie geven over de samenstelling van de geneesmiddelen in geval van verlies.
 • Controleer de formaliteiten om de grenzen over te steken met geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Om problemen aan de douane te vermijden, vraagt u uw arts om in een internationale taal een lijst op te stellen en te ondertekenen met vermelding van de geneesmiddelen die u meeneemt.
 • Vergeet niet dat het vervoeren van geneesmiddelen naar het buitenland enkel toegestaan is voor persoonlijk gebruik.
 • Vraag voor uw vertrek inlichtingen bij de ambassade van het bezochte land over de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer naar het buitenland van speciaal gereglementeerde geneesmiddelen zoals verdovende middelen en psychotrope stoffen.
 • Zorg ervoor dat u bij langeafstandsreizen de geneesmiddelen die u moet innemen altijd bij de hand hebt.
 • Bij vliegtuigreizen is het toegelaten volume vloeistoffen in de handbagage beperkt tot 100 ml per fles.
 • Bewaar uw geneesmiddelen tijdens de reis en uw verblijf volgens de bewaarvoorschriften vermeld in de bijsluiter:
  • Vermijd blootstelling aan warmte, bijvoorbeeld door uw geneesmiddelen te laten liggen in een wagen die in de volle zon staat.
  • Stop geneesmiddelen die in de koelkast moeten bewaard worden in een gekoelde koeltas.
  • De temperatuur in de bagageruimte van vliegtuigen kan voor sommige geneesmiddelen te laag zijn, neem ze mee in de cabine.

De huis- en reisapotheek in de praktijk

 • Verleng zelfmedicatie niet zonder medisch advies. Hoewel bepaalde geneesmiddelen zonder medisch voorschrift verkrijgbaar zijn, zijn die niet per definitie zonder risico.
 • Gebruik geen geneesmiddelen die niet rechtstreeks voor u bedoeld zijn. Doe ook niet het omgekeerde: geef uw geneesmiddelen nooit door aan iemand anders.
 • Een geneesmiddel dat bij iemand anders goed werkt, is niet per definitie geschikt voor u. Erger zelfs, het kan bij u meer kwaad dan goed doen, ook al vertoont u schijnbaar dezelfde symptomen.
 • Hergebruik geen geneesmiddel uit uw huis- of reisapotheek zonder uw gezondheidstoestand of die van de persoon aan wie u het geneesmiddel wilt geven, te herevalueren (bijvoorbeeld een kind dat intussen ouder geworden is, een nieuwe ziekte, zwangerschap of de inname van een ander geneesmiddel dat het geneesmiddel kan beïnvloeden).
 • Aarzel niet om raad te vragen aan uw arts en/of apotheker. Zij zullen u helpen een huis- of reisapotheek samen te stellen volgens de noden van elk gezinslid.
 • Neem onmiddellijk contact op met het Antigifcentrum (070/245.245) in geval van accidentele inname of overdosering van geneesmiddelen.

Geneesmiddelen bewaren

 • Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik en het zicht van kinderen, bijvoorbeeld in een kast die op een zekere hoogte hangt en op slot gedaan wordt.
 • Bewaar geneesmiddelen op een droge, donkere en koele plek.
 • Ruimten zoals de badkamer of de keuken zijn dus niet geschikt om geneesmiddelen optimaal te bewaren.
 • Voor sommige geneesmiddelen gelden strikte bewaarvoorschriften (bijvoorbeeld insuline en vaccins moeten in de koelkast bewaard worden tussen 2° en 8°C).
 • U vindt deze aanbevelingen terug op de verpakking en op de bijsluiter. Het is belangrijk om die aanbevelingen nauwkeurig op te volgen om de kwaliteit van het geneesmiddel te waarborgen.
 • Bewaar geneesmiddelen voor volwassenen en voor kinderen apart
 • Bewaar geneesmiddelen steeds in hun originele verpakking met de bijsluiter erbij.
 • Bij verlies kunt u de bijsluiter van elk geneesmiddel (voor menselijk en voor diergeneeskundig gebruik) dat verkocht wordt in België, op de internetsite van het FAGG raadplegen en afdrukken.

Vervallen geneesmiddelen

De vervaldatum staat aangeduid op de verpakking: vermelding “ex”, “val” of “per” gevolgd door de twee cijfers van de maand en de vier cijfers van het vervaljaar.
Bijvoorbeeld: de vermelding “
ex 10/2012” betekent dat het geneesmiddel goed blijft tot de laatste dag van de maand oktober 2012.
Na die datum is de kwaliteit van het geneesmiddel niet langer gewaarborgd en moet het vernietigd worden.

 • Noteer de datum van opening op de verpakking van de geneesmiddelen die na opening slechts een beperkte tijd houdbaar blijven (bijvoorbeeld oogdruppels of geneesmiddelen op basis van water die door de apotheker op het moment van aflevering bereid worden zoals antibioticasiropen of neusdruppels. Zo kunt u berekenen hoelang u de geneesmiddelen nog mag gebruiken.
 • Gooi magistrale bereidingen weg wanneer de behandeling stopgezet is. Dergelijke bereidingen hebben slechts een beperkte houdbaarheidsduur die door de apotheker op de verpakking genoteerd wordt op het moment van de bereiding.
 • Gebruik het geneesmiddel niet als u zichtbare tekenen van aantasting van het product opmerkt.
 • Ruim uw geneesmiddelen regelmatig op en verwijder producten die u niet meer nodig heeft alsook diegene die vervallen zijn.
 • Gooi geen geneesmiddelen weg via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Breng vervallen en ongebruikte geneesmiddelen terug bij uw apotheker die zal instaan voor de verdere vernietiging ervan. Verwijder zelf de verpakkingen en de bijsluiters om zo het werk van de apotheker te vergemakkelijken.

Meer informatie

 • Op reis in het buitenland, op de website van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
 • Reisgeneeskunde, op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

imageNota's en verwijzingen

1. Reisapotheek, portaal belgium.be.