Illustration
bonbon - snoopje

PIJNSTILLERS EN ZELFMEDICATIE

selfmedication.png

Maak er geen misbruik van!

Sommige pijnstillers zijn vrij verkrijgbaar: de apotheker mag deze zonder medisch voorschrift afleveren. Door de beperking van hun indicaties tot de behandeling van lichte tot matige pijn en koorts, en door hun sterkte mogen bepaalde pijnstillers in principe zonder voorafgaand doktersadvies gebruikt worden. Ook al heeft u er geen medisch voorschrift voor nodig zijn deze pijnstillers niet zonder risico. Zelfmedicatie mag in geen geval langdurig toegepast worden zonder medisch advies.

Soms volstaan een aantal simpele maatregelen om bepaalde soorten pijn te voorkomen of te verlichten zoals regelmatige lichaamsbeweging, een betere houding of preventieve controles bij de tandarts of oogarts.

Behandeling met pijnstillers

Bij de keuze voor een bepaalde pijnstiller moet rekening gehouden worden met een reeks factoren zoals:

 • het type pijn
  • acute pijn
  • chronische pijn
 • de intensiteit van de pijn
  • lichte pijn
  • matige pijn
  • intense pijn
 • de kenmerken van de patiënt (zoals leeftijd, ziekte, overgevoeligheid, nier- of leverinsufficiëntie),
 • de gelijktijdige inname van andere geneesmiddelen die de werking van de pijnstiller kunnen beïnvloeden.

Bij acute pijn en koorts moet eerst de oorzaak achterhaald en behandeld worden.
Voor de behandeling van chronische pijn en pijnbeheersing in het kader van palliatieve zorg is het advies van de arts noodzakelijk en worden doorgaans pijnstillers op medisch voorschrift toegediend.

Zelfmedicatie in de praktijk

 • Lees aandachtig de bijsluiter van elk geneesmiddel. Respecteer de maximale dosis per inname, de minimale tijdspanne tussen twee innames, de maximale dagelijkse dosis en de aanbevelingen. Net als andere geneesmiddelen kunnen pijnstillers ook bijwerkingen hebben en gevaarlijk zijn als u er te veel inneemt of als u geen rekening houdt met de contra-indicaties.
 • Lichte pijnstillers zoals paracetamol, acetylsalicylzuur en ibuprofen in een lage dosis vormen doorgaans de eerste stap in de bestrijding van acute pijn. Deze worden gewoonlijk alleen of in combinatie met andere pijnstillers gebruikt. Combinaties moeten vermeden worden. Om overdosering te voorkomen moet u eerst nagaan of de geneesmiddelen die u tegelijkertijd inneemt niet dezelfde werkzame stof bevatten.
 • Gebruik vrij verkrijgbare pijnstillers niet langer dan een paar dagen zonder medisch advies.
  Raadpleeg uw arts als de pijn ondanks de behandeling aanhoudt, erger wordt of u ’s nachts wakker houdt. Denk er ook aan dat pijn een teken van een ernstigere aandoening kan zijn.
 • Wees extra voorzichtig als u pijnstillers toedient aan:
  • baby’s en kinderen. Zij zijn immers geen minivolwassenen. Hun vermogen van metabolisme en uitscheiding van geneesmiddelen is nog niet volledig ontwikkeld. Dit maakt dat geneesmiddelen soms minder doeltreffend zijn of minder goed verdragen worden.
  • ouderen of ernstig zieken. De omzetting en uitscheiding van geneesmiddelen kan bij hen anders zijn (bijvoorbeeld door lever- en/of nierinsufficiëntie);
  • zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.