Illustration
bonbon - snoopje

ARTS EN APOTHEKER: UW BESTE RAADGEVERS

pharmacy.png

Raadpleeg uw arts en vraag raad aan uw apotheker

Vertrouw niet zomaar op het advies dat u van een kennis krijgt of op het internet vindt, zelfs al is het goedbedoeld.

Persoonlijke behandeling

Een geneesmiddel dat bij iemand anders doeltreffend is, is niet per definitie ook geschikt voor u. Erger nog, het kan bij u meer kwaad dan goed doen.

De dosering van een geneesmiddel en de duur van een behandeling zijn ook verschillend voor elk individu.

Gebruik geen geneesmiddelen die niet rechtstreeks voor u bedoeld zijn. Doe ook niet het omgekeerde: geef uw geneesmiddelen nooit door aan iemand anders, ook al zijn de symptomen schijnbaar dezelfde.

Uw arts en apotheker weten raad

Uw arts, en in sommige gevallen uw tandarts, is het meest bekwaam om uw gezondheidsproblemen te evalueren en u de juiste behandeling voor te schrijven.
Uw apotheker geeft bij de aflevering van geneesmiddelen persoonlijke informatie die nodig is voor een goed gebruik ervan.

De arts en de apotheker zijn bijgevolg gekwalificeerde gezondheidszorgbeoefenaars die de antwoorden kennen op al uw vragen betreffende geneesmiddelen zoals:

 • de toedieningswijze,
 • de te gebruiken hoeveelheid (dosis),
 • het tijdstip van inname,
 • de gebruiksaanwijzingen,
 • de mogelijke wisselwerking met andere geneesmiddelen,
 • de invloed van voedsel,
 • de mogelijke bijwerkingen,
 • de contra-indicaties,
 • de bewaring van het geneesmiddel.

Al deze informatie staat in de bijsluiter die in de verpakking van het geneesmiddel zit. U kunt de bijsluiter van elk geneesmiddel (voor menselijk en voor diergeneeskundig gebruik) dat verkocht wordt in België op de internetsite van het FAGG raadplegen en afdrukken.

Het advies van uw arts en apotheker is weliswaar speciaal voor u bestemd en is dus aangepast aan uw specifieke geval.

De apotheker heeft hoofdzakelijk een raadgevende rol:

 • de apotheker wijst u op de richtlijnen voor het gebruik van elk geneesmiddel en waarschuwt u voor verkeerd gebruik;
 • de apotheker kan al uw vragen beantwoorden in verband met uw geneesmiddelen of uw behandeling;
 • de apotheker kan u vrij verkrijgbare geneesmiddelen aanraden. Indien nodig stuurt de apotheker u door naar een arts;
 • de apotheker adviseert u in termen van rationeel gebruik van geneesmiddelen, vergelijking van prijs en keuze in verpakkingsgrootte.

De arts kan u een geneesmiddel op stofnaam voorschrijven VOS - gemeenschappelijke internationale benaming van het werkzaam bestanddeel. Dit wil zeggen dat enkel het (de) werkzame bestandde(e)l(en), de sterkte en de toedieningsweg genoteerd worden. In dat geval kiest de apotheker het geneesmiddel (hetzij een origineel geneesmiddel, hetzij één van zijn “generieken”) dat beantwoordt aan het voorschrift, rekening houdende met uw belang, de continuïteit van uw behandeling, de prijs en met eventuele voorwaarden verbonden aan de terugbetaling van het geneesmiddel.
Let op, als de arts de commerciële naam van het geneesmiddel noteert, mag de apotheker geen ander product meegeven zonder voorafgaand akkoord van de arts.

De apotheker heeft ook de wettelijke plicht (sinds 1 januari 2010) om uw farmaceutisch dossier bij te houden. Hierin worden alle geneesmiddelen die u neemt (met of zonder medisch voorschrift) geregistreerd, naast eventuele specifieke gegevens (bijvoorbeeld chronische aandoeningen, allergieën).
De apotheker beschikt zo over een doeltreffend instrument om eventuele onverenigbaarheden met een andere lopende behandeling (wisselwerkingen van geneesmiddelen) of met een aandoening waarvan hij op de hoogte is (bijvoorbeeld allergie voor een bepaald product, diabetes) op te sporen.

Ziekenhuisopname

Bij een ziekenhuisopname is het belangrijk om een lijst te bezorgen met alle geneesmiddelen die u gebruikt. Uw arts en uw apotheker kunnen u helpen om deze lijst samen te stellen.

Aan het einde van een ziekenhuisopname krijgt u instructies voor uw verdere behandeling. Het is belangrijk deze over te brengen aan uw arts.

Automedicatie

Sommige geneesmiddelen mogen vrij verkocht worden: de apotheker kan deze zonder medisch voorschrift afleveren. De indicaties en de dosering laten in principe toe dat deze gebruikt worden zonder voorafgaande raadpleging van een arts. Dit noemen we zelfmedicatie. Hoewel voor deze geneesmiddelen geen medisch voorschrift nodig is, zijn deze niet per definitie zonder risico en mag zelfmedicatie in geen geval langdurig toegepast worden zonder medisch advies.

Geneesmiddelen en reclame

Ook de reclamewereld laat ons kennismaken met allerlei vrij verkrijgbare geneesmiddelen.

Reclameboodschappen zijn alomtegenwoordig (bijvoorbeeld op radio en televisie, op internet en in de pers), ook in de apotheek.

Alle reclameboodschappen voor geneesmiddelen moeten een aantal wettelijke vermeldingen bevatten zoals :

 • dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies;
 • de naam van het werkzaam bestanddeel;
 • richtlijnen voor een goed gebruik van het geneesmiddel, zoals de contra-indicatie tijdens de zwangerschap of voor bepaalde leeftijdsgroepen;
 • lees aandachtig de bijsluiter.

Houd rekening met deze vermeldingen. Blijf kritisch en onthoud dat een geneesmiddel geen snoepje is. Geneesmiddelen neem je niet zomaar.
Vraag advies aan uw apotheker.