Illustration
bonbon - snoopje

ANTIBIOTICA

antibiotics.png

“Opgelet: alleen gebruiken indien nodig”

Antibiotica zijn cruciaal bij de behandeling van ernstige infecties veroorzaakt door bacteriën (bijvoorbeeld hersenvliesontsteking, pneumonie, septicemie of de toestand waarbij bacteriën in de bloedbaan doorgedrongen zijn en er zich verder vermenigvuldigen, wondinfectie, sommige vormen van angina of oorontsteking). Antibiotica hebben weinig of geen nut bij kleine infecties die zonder enige behandeling gunstig evolueren.

Het overmatig gebruik van antibiotica maakt bacteriën steeds resistenter tegen antibiotica. Daarom is het essentieel dat u antibiotica verstandig gebruikt. Uw arts is de enige gekwalificeerde persoon die u de juiste behandeling kan voorschrijven.

Het is in ons belang om bestaande antibiotica minder vaak en beter te gebruiken om te voorkomen dat geneesbare infecties die vandaag de dag met antibiotica kunnen genezen worden, dat morgen ook nog zijn.

Een behandeling met antibiotica

Antibiotica moeten voorbehouden worden en zijn noodzakelijk om ernstige bacteriële infecties te behandelen.
Antibiotica hebben geen enkele invloed op virussen.
Het merendeel van de typische “winterkwalen” (bijvoorbeeld griep, verkoudheid, angina, sinusitis, oorontsteking of bronchitis) zijn dikwijls virale infecties en genezen meestal na enkele dagen zonder het gebruik van geneesmiddelen. Antibiotica voorschrijven in deze gevallen is dus volledig ongegrond.

Alvorens een antibioticum voor te schrijven, zal de arts soms een analyse van het bloed, van de urine, van de ontlasting en/of een uitstrijkje van de keel en/of een biopsie laten uitvoeren. Op die manier kan de arts er zich van vergewissen dat de ziekte wel degelijk door een bacterie veroorzaakt wordt en niet door een virus.

Daarnaast reageren bepaalde antibiotica tegen specifieke bacteriën, terwijl anderen een breder toepassingsgebied hebben. Enkel uw arts kan u dus het meest geschikte antibioticum voorschrijven voor de behandeling van de infectie die u doormaakt.

Als uw arts u een antibioticum voorschrijft, respecteer dan de volgende regels:

 • Respecteer de dosissen, het tijdstip van inname en de duur van de behandeling. Sla nooit een inname over, neem uw antibioticum systematisch elke dag op (de)(het)zelfde moment(en) en neem de voorgeschreven hoeveelheden.
 • Stop niet met het nemen van het antibioticum voor het voorgeschreven einde van de behandeling. Ga door met de behandeling tot het einde, ook al voelt u zich al beter na enkele dagen. Respecteren van de volledige behandelingsduur is nodig om de kans op herval of resistentie te vermijden.
 • Bewaar geen antibiotica na afloop van een behandeling. Breng niet gebruikte antibiotica terug naar uw apotheker.
 • Vraag inlichtingen over de invloed van inname van voedsel. Sommige antibiotica moeten tijdens de maaltijd genomen worden terwijl andere nooit in combinatie met voedsel mogen genomen worden.
 • Gebruik nooit een antibioticum dat niet rechtstreeks aan u voorgeschreven werd. Doe ook niet het omgekeerde: geef uw antibioticum nooit door aan iemand anders, ook al zijn de symptomen schijnbaar dezelfde. Elke behandeling is eigen aan een persoon. Enkel de arts kan beslissen of een antibioticum moet voorgeschreven worden.

Bijwerkingen en voorzorgen

Zoals elk geneesmiddel kan een antibioticum bijwerkingen veroorzaken. De bijwerkingen zijn meestal te wijten aan het feit dat een antibioticum niet enkel de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor de infectie aanvalt, maar ook de bacteriën die nuttig zijn voor het lichaam.

De meest courante bijwerkingen door het gebruik van antibiotica zijn:

 • diarree,
 • maagklachten,
 • schimmelinfectie.

Vraag advies aan uw arts of apotheker om deze bijwerkingen te vermijden of te verminderen.
Contacteer onmiddellijk uw arts of apotheker als u allergisch reageert (bijvoorbeeld jeuk, huiduitslag, ademhalingsproblemen, bloeddrukval) na het nemen van antibiotica.

Waarschuw ook uw arts als:

 • u reeds een allergische reactie vertoonde na inname van een geneesmiddel,
 • u zwanger bent of borstvoeding geeft,
 • u aan een nier- of leveraandoening lijdt.

Meer Informatie

Jaarlijkse nationale mediacampagne van de FOD Volksgezondheid en BAPCOC om het correct gebruik van antibiotica te promoten.