Illustration
Snake NL

Wat zijn de aanbevelingen?

Geneesmiddelen kopen is niet hetzelfde als naar de supermarkt gaan. Een geneesmiddel is immers geen dagdagelijks consumptieproduct. Wees dus waakzaam.

Koop uw geneesmiddelen in een in België vergunde apotheek

In België zijn alleen apothekers bevoegd om geneesmiddelen te verkopen.

De apotheker speelt, als laatste schakel in de productie- en distributieketen van geneesmiddelen, een essentiële rol. De apotheker staat garant voor de kwaliteit van de geneesmiddelen die aan de gebruiker worden afgeleverd.

De veiligste plaats om geneesmiddelen te kopen, is in een in België vergunde apotheek of, eventueel voor geneesmiddelen vrij van medisch voorschrift, via de internetsite van de apotheek die echter wel genotifieerd moet zijn bij het FAGG en de Orde der Apothekers.

Koopt u geneesmiddelen via andere internetsites, dan loopt u het risico nagemaakte of vervalste geneesmiddelen en/of geneesmiddelen waarvan de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid niet zijn gegarandeerd.

Raadpleeg uw geneesheer en vraag raad aan uw apotheker over het correcte gebruik van de geneesmiddelen

Uw geneesheer en uw apotheker zijn vertrouwenspersonen die gebonden zijn aan hun beroepsgeheim en die discreet moeten zijn.

Uw geneesheer blijft de meest geschikte persoon om uw gezondheidsproblemen te beoordelen en u de juiste behandeling voor te schrijven.

Uw apotheker bezorgt u alle informatie die u nodig hebt om het door hem/haar afgeleverde geneesmiddel correct te gebruiken (bijvoorbeeld: in acht nemen van de posologie, voorzorgsmaatregelen, wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voeding) en hij/zij kan op al uw vragen antwoorden.

Het internet kan een heleboel nauwkeurige en nuttige informatie aanreiken op het vlak van gezondheid. Toch moet al die informatie, reclame en aanbiedingen die te maken hebben met de gezondheid met de grootste voorzichtigheid worden benaderd. Uw geneesheer of uw apotheker kunnen u daarbij helpen.

Door geen beroep te doen op hun kennis, riskeert u uw gezondheid ernstig in gevaar te brengen.

Wees waakzaam

  • Wees op uw hoede voor spamberichten (ongewenste mails) want deze verwijzen vaak naar illegale verkoopsites waar geneesmiddelen worden aangeboden die meestal nagemaakt of vervalst zijn.
  • Wees op uw hoede bij het aankopen via internetvan geneesmiddelen waarvoor een medisch voorschrift vereist is, want de Belgische regelgeving verbiedt dit. Voor deze geneesmiddelen is het niet alleen absoluut noodzakelijk dat een geneesheer de diagnose stelt en de keuze en de opvolging van de behandeling bepaalt, maar het face-to-face-gesprek met uw apotheker is ook van belang om er zeker van te zijn dat u over alle informatie en aanbevelingen beschikt die nodig zijn voor het juiste gebruik van het voorgeschreven geneesmiddel.
  • Wees op uw hoede voor "medische" consultaties op internetsites die geneesmiddelen verkopen. Deze consultaties garanderen geenszins de veiligheid en de betrouwbaarheid van de internetsite. Deze bieden ook geen enkele garantie dat u het juiste geneesmiddel hebt gekocht en dat u het op een correcte en veilige manier gebruikt. Bovendien maken online "medische" consultaties de verkoop via internet van geneesmiddelen waarvoor een medisch voorschrift is vereist, niet legaal.
  • Wees op uw hoede voor internetsites waar de naam van de websiteverantwoordelijke niet wordt vermeld. De websiteopbouw en het geruststellende karakter van de berichten garanderen geenszins de wettelijkheid van de internetsite. Kies daarom steeds een internetsite waarop de naam van een persoon, een instelling of een organisatie die u vertrouwen inboezemt, voorkomt. Vraag uzelf ook steeds af wie de inhoud van de internetsite heeft geschreven. Wat zijn zijn/haar competenties en welke beweegredenen heeft hij/zij?
  • Wees op uw hoede voor producten die worden voorgesteld als wondermiddelen of soms zelfs als dé oplossing voor ernstige ziekten want in werkelijkheid hebben deze niet de toegeschreven therapeutische waarde en kunnen deze de patiënt zelfs afhouden van de behandeling die de patiënt werkelijk nodig heeft.
  • Wees op uw hoede voor geneesmiddelen die in België niet te verkrijgen zijn, mar wel worden verkocht op een internetsite. Het is mogelijk dat deze geneesmiddelen in België verboden zijn omwille van hun toxiciteit of misschien zijn deze niet vergund omdat ze nooit hebben kunnen aantonen dat ze kwalitatief, veilig en doeltreffend zijn.
  • Wees op uw hoede wanneer u via een internetsite een geneesmiddel koopt dat u normaal gezien koopt bij uw apotheker in België, het is immers mogelijk dat een geneesmiddel weliswaar dezelfde naam draagt terwijl de samenstelling kan verschillen van land tot land.

Hebt u twijfels over een bepaald geneesmiddel of een internetsite? Vertel het ons.

Spreek er over met uw geneesheer of uw apotheker of waarschuw het FAGG, bij de geringste twijfel over het uitzicht en/of de verpakking van een bepaald geneesmiddel of bij het optreden van een onverwachte reactie bij de behandeling.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is de in België bevoegde autoriteit die toeziet op de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen in ontwikkeling of op de markt. In dit kader strijdt het FAGG tegen ongeoorloofde praktijken en vraagt wanneer u een bepaalde internetsite ervan verdenkt illegaal geneesmiddelen te verkopen of nagemaakte of vervalste geneesmiddelen aan te bieden, contact op te nemen met de daartoe bevoegde diensten via het mailadres medicrime@fagg.be.

Voor meer informatie kan u terecht op de internetsite van het FAGG en in de Gids «Geneesmiddelen en internet» opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie.