Illustration
Snake NL

Wat zijn de risico's?

Geneesmiddelen kopen via internet buiten het legale circuit, is spelen met uw gezondheid.

Geneesmiddelen die via het internet worden verkocht buiten het legale circuit of dus buiten de in België vergunde apotheken, zijn niet onderworpen aan controles door de bevoegde instanties en gezondheidszorgbeoefenaars. Daardoor kunnen hun kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid en ook het gepaste gebruik ervan niet worden gegarandeerd.

Namaak

Recente rapporten schatten dat 50%, of zelfs meer dan 60%, van de via illegale internetsites verkochte geneesmiddelen nagemaakt of vervalst zijn.

Een nagemaakt of vervalst geneesmiddel is moeilijk te herkennen: de verpakking kan er op het eerste gezicht hetzelfde uitzien als die van een vergund geneesmiddel en daardoor verwarring zaaien. Een nagemaakt of vervalst geneesmiddel kan een andere samenstelling hebben dan het originele geneesmiddel, zoals door de afwezigheid van de actieve stof, onder- of overdosering van de actieve stof of aanwezigheid van toxische stoffen.

Een nagemaakt of vervalst geneesmiddel kan dus ongeschikt zijn voor de behandeling van de ziekte waarvoor het bedoeld is, maar het kan ook giftig zijn en dus schadelijk voor uw gezondheid.

Geen enkele garantie inzake kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid

Geneesmiddelen gekocht buiten het legale circuit bieden geen enkele garantie inzake kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid; deze zijn immers niet gecontroleerd door de bevoegde instanties.

Geneesmiddelen die worden verkocht in een in elgië vergunde apotheek of via de genotifieerde internetsite ervan hebben hun kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid moeten bewijzen om een vergunning voor het in de handel brengen te verkrijgen.

Controles zijn bovendien vooral gericht op de conformiteit van de samenstelling van de geneesmiddelen en het respect voor de best practices op het vlak van productie, distributie, bewaring en aflevering.

Door geneesmiddelen die in België niet verkrijgbaar zijn via het internet te kopen, loopt u het risico geneesmiddelen te gebruiken die hier werden verboden omwille van hun toxiciteit of die hier niet vergund zijn omdat deze nooit hebben kunnen aantonen dat ze kwalitatief, veilig en doeltreffend zijn.

Slecht gebruik

Koopt u geneesmiddelen via internetsites die niet toebehoren aan in België vergunde apotheken en die niet genotifieerd zijn bij het FAGG en de Orde der Apothekers, dan is er geen controle door uw geneesheer en geen advies van uw apotheker. De kans bestaat dat u het geneesmiddel niet correct gebruikt (bijvoorbeeld: verkeerde indicatie, niet-correcte posologie, niet-inachtname van contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen, wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voeding).

Het risico is des te groter bij geneesmiddelen die op het internet buiten het legale circuit worden gekocht en die zonder verpakking of gebruiksaanwijzing worden aangeboden of wanneer de gebruiksaanwijzing onvolledig of foutief is of is opgesteld in een voor u vreemde taal.

Online "medische" consultaties die door sommige internetsites van geneesmiddelen worden aangeboden, bieden geenszins een garantie op het vlak van veiligheid en betrouwbaarheid van de internetsite. Dergelijke internetsites bieden ook geen enkele garantie dat u het juiste geneesmiddel hebt gekocht en het op een correcte en veilige manier gebruikt.

Bovendien maken online "medische" consultaties de verkoop via het internet van geneesmiddelen waarvoor een medisch voorschrift is vereist, niet legaal.

Kwakzalverij en bedrog

Sommige producten die op het internet worden verkocht, zijn bovendien pure kwakzalverij. Deze worden als wondermiddelen voorgesteld, soms zelfs als dé oplossing voor ernstige ziekten hoewel deze in werkelijkheid niet de toegeschreven therapeutische waarde hebben en de patiënten kunnen afhouden van de behandeling die zij werkelijk nodig hebben.

Producten die op het internet worden voorgesteld als eenvoudige voedingssupplementen kunnen bedrieglijke geneeskrachtige stoffen bevatten waarvan de gebruiker meestal geen weet heeft. Deze stoffen kunnen, door hun invloed op het organisme, soms een echt gevaar voor uw gezondheid betekenen(bijvoorbeeld: bijwerkingen, contra-indicaties en mogelijke wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voeding).

Sancties

Het aankopen van geneesmiddelen bestemd voor België via het internet, zelfs al is het via een buitenlandse internetsite, is onderworpen aan de Belgische regelgeving.

In België kunt u via het internet alleen geneesmiddelen vrij van medisch voorschrift bestellen en dan nog alleen maar via de internetsite van een in België vergunde apotheek op voorwaarde dat die internetsite genotifieerd is bij het FAGG en de Orde der Apothekers.

Geneesmiddelen zelfs al is het voor eigen gebruik, die in België een medisch voorschrift vereisen, niet vergund zijn of gebonden zijn aan speciale regels (dit is onder andere het geval voor verdovende middelen, psychotrope stoffen en hormonen) kopen via internet, is verboden en kan tot boetes en inbeslagname van de goederen leiden.