Illustration
vrouwen

U geeft borstvoeding?

Praat met uw arts, apotheker of vroedvrouw over borstvoeding. Sommige geneesmiddelen gaan niet samen met borstvoeding omdat deze in de moedermelk kunnen terechtkomen. Toch is het niet altijd nodig om de borstvoeding te stoppen wanneer u een geneesmiddel neemt.

Uw arts zal wanneer nodig uw behandeling aanpassen met een geneesmiddel dat geen nadelige effecten op uw baby of uw melkproductie heeft.

Lees altijd de bijsluiter van het geneesmiddel. U kunt er een specifieke rubriek over borstvoeding terugvinden.
 

Lees aandachtig de bijsluiter en de informatie op de verpakking van uw geneesmiddel

De bijsluiter vindt u in de verpakking van het geneesmiddel en is ook beschikbaar in de geneesmiddelendatabank.

Aarzel nooit om bijkomende uitleg te vragen aan uw arts, apotheker of vroedvrouw.
 

Extra informatie?

Voor sommige geneesmiddelen vult educatief materiaal voor de patiënt de bijsluiter aan met informatie over het verminderen van bepaalde risico’s (RMA, Risk Minimisation Activities).

image

Vraag uw arts, apotheker of vroedvrouw u deze informatie te bezorgen.
Dit educatief materiaal is ook beschikbaar in de geneesmiddelendatabank.

Hebt u last van een bijwerking?

Een geneesmiddel kan aanleiding geven tot een of meer bijwerkingen.

Meld elke bijwerking aan het FAGG via uw arts, apotheker of vroedvrouw of rechtstreeks op www.eenbijwerkingmelden.be.

Uw melding helpt de veiligheid van geneesmiddelen te verbeteren.