Illustration
Biologische en biosimilaire geneesmiddelen

Het verschil tussen een klassiek geneesmiddel en een biologisch geneesmiddel

Wat is het verschil tussen een “klassiek” geneesmiddel en een biologisch geneesmiddel?

Een “klassiek” geneesmiddel bestaat uit actieve bestanddelen van chemische oorsprong die via een industrieel proces worden vervaardigd. Bij de "klassieke" geneesmiddelen hebben we zowel referentiegeneesmiddelen als hun generische varianten. Beide bevatten exact dezelfde molecule en worden chemisch geproduceerd.

Het generische geneesmiddel is bio-equivalent aan het chemische referentiegeneesmiddel.

Een biologisch geneesmiddel bestaat uit een actief bestanddeel geproduceerd op basis van een bron van biologische oorsprong, met andere woorden, levende organismen zoals cellen of levende weefsels. Deze actieve bestanddelen zijn gewoonlijk groter en complexer dan bij niet-biologische geneesmiddelen.

Biologische geneesmiddelen zijn even kwaliteitsvol, veilig en doeltreffend als geneesmiddelen van chemische oorsprong.