Illustration
Biologische en biosimilaire geneesmiddelen

Convenant “Doorstart voor biosimilaire geneesmiddelen in België”

Op 1 juli 2016 ondertekenden minister Maggie De Block en de betrokken partners (specialisten in reumatologie, oncologie, nefrologie, gastro‑enterologie,
hematologie, dermatologie en ziekenhuizen, ziekenhuisapothekers en farmaceutische industrie) een overeenkomst ter ondersteuning van het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen in België.

Het is immers cruciaal dat de betrokken ondernemingen hun biosimilaire geneesmiddelen in België blijven aanbieden en inschrijven om een terugbetaling te krijgen. Het risico bestaat dat het bedrijf bij een te klein marktaandeel de rendabiliteit als onvoldoende beoordeelt en dat het deze biosimilaire middelen alleen nog aanbiedt in landen met een hoger marktaandeel en dus een hogere rendabiliteit.

In dat geval zou de Belgische ziekteverzekering naast de aan de biocliff verbonden besparingen grijpen, waardoor er minder budgettaire ruimte zou zijn voor nieuwe (dure) geneesmiddelen of om ervoor te zorgen dat meer patiënten met bestaande geneesmiddelen kunnen worden behandeld.

Het doel van de overeenkomst is:

  • de partners bewust maken van deze kwestie;
  • het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen in ziekenhuizen doen toenemen door op een correcte manier het aanbestedingsrecht toe te passen bij het bepalen van het ziekenhuisformularium;
  • de betrokken artsen aanmoedigen om een biosimilair geneesmiddel te gebruiken, door te kiezen voor een molecule waarvoor een biosimilair alternatief bestaat, en dit zowel voor patiënten die nog niet met een biologisch middel werden behandeld als voor zij die er wel al mee werden behandeld.

Meer informatie over het convenant kunt u terugvinden op de website van het RIZIV.