Illustration
2031 heeft jou nodig!

Uw rechten en plichten

Ik doe mee aan een klinische proef, wat zijn mijn rechten?

Als deelnemer/deelneemster hebt u het recht:

 • om vrijwillig deel te nemen, zonder dwang of gevolgen als u niet deelneemt;
 • om de proef op elk moment te verlaten;
 • op gratis medische opvolging, verzorging en onderzoeken;
 • op vroegtijdige toegang tot de nieuwe geneesmiddelen;
 • op een financiële compensatie (voor gezonde vrijwilligers);
 • op alle informatie nodig om uw instemming te kunnen geven voor elke procedure;
 • op duidelijke en begrijpelijke antwoorden op uw vragen;
 • op zorgen die in alle veiligheid worden toegediend, met inachtneming van uw overtuigingen;
 • op een vertrouwelijke en anonieme behandeling van uw gegevens;
 • op een verzekering door de organisator van de proef.

Ik doe mee aan een klinische proef, wat zijn mijn plichten?

Als deelnemer/deelneemster verbindt u uzelf ertoe:

 • om waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken over uw gezondheidstoestand en medische voorgeschiedenis;
 • om het protocol van de klinische proef na te leven en samen te werken met het medisch personeel;
 • om de bezoeken en bijkomende evaluaties, die intensief kunnen zijn, op te volgen.

Wat zijn de plichten van de organisator van een klinische proef?

De medische ploeg van het onderzoekscentrum speelt een belangrijke rol door het ondersteunen, opvolgen en informeren van de deelnemer. Deze rol stopt niet wanneer de proef is afgelopen.

De arts-onderzoeker moet alle aspecten van de proef op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze uitleggen. Zo kunt u als potentiële deelnemer met alle informatie voorhanden beslissen om deel te nemen. Dit wordt vastgelegd in een document dat u als proefdeelnemer moet ondertekenen. Dit informed consent (geïnformeerde toestemming) beschrijft op een begrijpelijke wijze hoe de proef zal verlopen en welk traject u als deelnemer zult doorlopen. Dit document beschrijft ook de rechten en plichten van u als deelnemer.

De organisator van een proef moet ook een no fault verzekering afsluiten. Dit wil zeggen dat u als deelnemer bent verzekerd, zelfs wanneer de arts geen fout heeft gemaakt.