Illustration
2031 heeft jou nodig!

België, koploper in Europa

In Europa is België één van de landen waar de meeste klinische proeven per inwoner worden uitgevoerd. Het Belgische netwerk van academische onderzoekscentra, universitaire ziekenhuizen en de farmaceutische industrie beschikt over een unieke wetenschappelijke expertise.

De bevoegde overheden werken permanent samen met de gezondheidszorgbeoefenaars om deze toppositie in Europa te ondersteunen en verder uit te bouwen.

Wat is de rol van het FAGG?

Als bevoegde autoriteit in het domein van geneesmiddelen ondersteunt het FAGG de innovatie en ontwikkeling zowel in de academische sector als in de farmaceutische industrie in België. Zo kunnen patiënten sneller beschikken over nieuwe geneesmiddelen.

De experten van het FAGG evalueren de kwaliteit en veiligheid van de experimentele geneesmiddelen die in de klinische proeven worden gebruikt.

Het FAGG garandeert u een gepaste bescherming tijdens uw deelname aan een klinische proef.

Elke proef wordt voor de start door het FAGG en in samenwerking met de ethische comités geëvalueerd en goedgekeurd. Ze waken samen over de bescherming van de deelnemers aan klinische proeven en verzekeren dat de klinische proef ethisch en correct verloopt.

Het FAGG staat ook in voor de inspectie van de klinische proef gedurende het volledige proces en waakt over de naleving van de goede klinische praktijken.